Etikettarkiv: TNS Sifo

S02E02 ”Vad är bra sponsring” med Cecilia Perlind, TNS Sifo

Säsong 2 av Sponsringspodden fortsätter i intervjuformat, nu med Cecilia Perlind från TNS Sifo. Cecilia är ordförande i sponsrings- och eventtävlingen Gyllene Hjulet, så vem om inte hon kan svara på frågan: ”Vad är bra sponsring?”

Lyssna på alla avsnitt i iTunes/Podcaster eller som RSS-flöde.

I avsnittet nämns rubrikerna man använder när tävlingsbidrag (sponsorskap, projekt, kampanjer etc.) skickas in till Gyllene Hjulet och kategorin ”Årets bästa sponsring”. Dessa rubriker är som följer:

1. Syfte, mål och målgrupp
Vilket kommunikationsproblem eller utmaning ska projektet lösa? Vilken eller vilka målgrupper riktar man sig till? Vilka kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningar har satts upp? Hur har samarbetet inletts med hänsyn till mål och målgrupp? Fokusera på konkreta affärsmål och använd er gärna av SMART definitionen när ni redovisar era projekt; Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt.

2. Kreativitet och konceptuell lösning
Hur relevant är lösningen för både varumärket och målgruppens behov? Med hänsyn till varumärke och befintlig kommunikation, hur pass kostnadseffektiv och nytänkande är lösningen?

3. Integration och aktivering
Visa på höjden och kvaliteten i det praktiska genomförandet. Hur väl är projektet integrerat med övrig kommunikation? Hur väl integrerat är projektet i olika kanaler?

4. Resultat
Hur har projektet mätts/utvärderats? Vilka effekter har man kunnat påvisa? I vilken mån har de kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningarna uppnåtts? Har problem och utmaningar som identifierats vid projektstart fått en lösning? Följ upp SMART målen och koppla till affärsnyttan.