S02E02 ”Vad är bra sponsring” med Cecilia Perlind, TNS Sifo

Säsong 2 av Sponsringspodden fortsätter i intervjuformat, nu med Cecilia Perlind från TNS Sifo. Cecilia är ordförande i sponsrings- och eventtävlingen Gyllene Hjulet, så vem om inte hon kan svara på frågan: ”Vad är bra sponsring?”

Lyssna på alla avsnitt i iTunes/Podcaster eller som RSS-flöde.

I avsnittet nämns rubrikerna man använder när tävlingsbidrag (sponsorskap, projekt, kampanjer etc.) skickas in till Gyllene Hjulet och kategorin ”Årets bästa sponsring”. Dessa rubriker är som följer:

1. Syfte, mål och målgrupp
Vilket kommunikationsproblem eller utmaning ska projektet lösa? Vilken eller vilka målgrupper riktar man sig till? Vilka kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningar har satts upp? Hur har samarbetet inletts med hänsyn till mål och målgrupp? Fokusera på konkreta affärsmål och använd er gärna av SMART definitionen när ni redovisar era projekt; Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt.

2. Kreativitet och konceptuell lösning
Hur relevant är lösningen för både varumärket och målgruppens behov? Med hänsyn till varumärke och befintlig kommunikation, hur pass kostnadseffektiv och nytänkande är lösningen?

3. Integration och aktivering
Visa på höjden och kvaliteten i det praktiska genomförandet. Hur väl är projektet integrerat med övrig kommunikation? Hur väl integrerat är projektet i olika kanaler?

4. Resultat
Hur har projektet mätts/utvärderats? Vilka effekter har man kunnat påvisa? I vilken mån har de kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningarna uppnåtts? Har problem och utmaningar som identifierats vid projektstart fått en lösning? Följ upp SMART målen och koppla till affärsnyttan.

 

S02E01 – Med Niklas Birgetz, Sponsrings & Eventföreningen

Säsong 2 av Sponsringspodden inleds med ett 43 minuter långt samtal med Niklas Birgetz, vd på Sponsrings och Eventföreningen, om sponsring i allmänhet och sponsringsbranschen i synnerhet.

Vi får en hel del information om vad föreningen gör, om hur branschen fungerar, på vilket sätt sponsring utvecklas och vad som kommer här näst i Branschforum och Gyllene Hjulet. Niklas berättar också om sin syn på sportsponsringens samhällsnytta, något som borde intressera så väl rättighetsinnehavare som politiker runt om i landet.

Dessutom avslöjas en del väl bevarade hemligheter, bland annat att Niklas är gammal biografmaskinist – bara en sån sak!

Lyssna på alla avsnitt i iTunes/Podcaster eller som RSS-flöde.

Följ gärna mig och Niklas på Twitter: @MarketainmentSE respektive @BirgetzNiklas.

S01E19 Att tävla i sponsring

Lyssna i iTunes HÄR!

I det nittonde avsnittet av Sponsringspodden pratar jag, Magnus Berglund, om hur det går till när vi tävlar i sponsring och event. Tillställningen heter Gyllene Hjulet och jag förklarar vilka kategorier man kan tävla i och vilka regler som finns att förhålla sig till.

Dessutom några ord om varför jag tycker det är viktigt att tävla i något så konstigt som sponsring.

Gillar du avsnittet? Dela det gärna på Facebook eller Twitter och spela sedan upp det för en vän, kollega eller föreningsmedlem. Att dela avsnittet så att andra kan lyssna är den bästa belöningen du kan ge.

Magnus Berglund
magnus @ mangeberglund.se

 

 

S01E18 Sponsrings & Eventföreningen

Lyssna i iTunes HÄR!

I det artonde avsnittet av Sponsringspodden pratar jag, Magnus Berglund, om branschorganisationen Sponsrings & Eventföreningen. Jag berättar vad de gör och vad vi medlemmar kan få ut av att vara på seminarier och andra aktiviteter.

Dessutom pratar jag lite om det här med guldfiskskålar och branscher i branscher.

Gillar du avsnittet? Dela det gärna på Facebook eller Twitter och spela sedan upp det för en vän, kollega eller föreningsmedlem. Att dela avsnittet så att andra kan lyssna är den bästa belöningen du kan ge.

Magnus Berglund
magnus @ mangeberglund.se

 

 

S01E17 Mätning, värdering och utvärdering

Lyssna i iTunes HÄR!

I det sjuttonde avsnittet av Sponsringspodden pratar jag, Magnus Berglund, om något av det som bränner till mest inom sponsring – mätningen. Hur mäter man? Hur värderar man? Hur utvärderar man? Lyssna så får ni ett skrap på ytan.

Dessutom blir jag lite arg.

Gillar du avsnittet? Dela det gärna på Facebook eller Twitter och spela sedan upp det för en vän, kollega eller föreningsmedlem. Att dela avsnittet så att andra kan lyssna är den bästa belöningen du kan ge.

Magnus Berglund
magnus @ mangeberglund.se

 

 

S01E16 Kommunicera sponsring

Lyssna i iTunes HÄR!

I det sextonde avsnittet av Sponsringspodden pratar jag, Magnus Berglund, om varför det är viktigt att kommunicera sina sponsorskap. Och att det är till vinning både för sponsringen och den traditionella kommunikationen.

Dessutom poängterar jag hur viktigt det är för rättighetsinnehavare att inte alltid stirra sig blinda på att få pengar för sina rättigheter – utan att kommunikation kan vara fokus.

Gillar du avsnittet? Dela det gärna på Facebook eller Twitter och spela sedan upp det för en vän, kollega eller föreningsmedlem. Att dela avsnittet så att andra kan lyssna är den bästa belöningen du kan ge.

Magnus Berglund
magnus @ mangeberglund.se

 

 

S01E15 Sponsorträffar och -nätverk

Lyssna i iTunes HÄR!

I det femtonde avsnittet av Sponsringspodden pratar jag, Magnus Berglund, om varför sponsorträffar och sponsornätverk är viktiga för dig som rättighetsinnehavare och sponsor. Det är enkla sätt att skapa affärsmöjligheter och ge mervärde till sina sponsorer.

Dessutom berättar jag om egna erfarenheter och ger praktiska råd för olika upplägg.

Gillar du avsnittet? Dela det gärna på Facebook eller Twitter och spela sedan upp det för en vän, kollega eller föreningsmedlem. Att dela avsnittet så att andra kan lyssna är den bästa belöningen du kan ge.

Magnus Berglund
magnus @ mangeberglund.se

 

 

S01E14 Titel-/namnsponsorskap

Lyssna i iTunes HÄR!

I det fjortonde avsnittet av Sponsringspodden pratar jag, Magnus Berglund, om varför företag använder titel-/namnsponsorskap. Framförallt går jag in på olika typer av arenasponsorskap och utmaningarn med dessa.

Dessutom några ord om Public service’s syn på namnsponsring.

Gillar du avsnittet? Dela det gärna på Facebook eller Twitter och spela sedan upp det för en vän, kollega eller föreningsmedlem. Att dela avsnittet så att andra kan lyssna är den bästa belöningen du kan ge.

Magnus Berglund
magnus @ mangeberglund.se

 

 

S01E13 Aktivering (Del 2)

Lyssna i iTunes HÄR!

I det trettonde avsnittet av Sponsringspodden pratar jag, Magnus Berglund, ännu mer om aktivering. Den här gången handlar det om konkreta exempel och tips på hur man kan resonera när man förbereder sin aktivering.

Dessutom en del annat som jag inte minns just nu, men ett bra avsnitt är det, var så säkra!

Gillar du avsnittet? Dela det gärna på Facebook eller Twitter och spela sedan upp det för en vän, kollega eller föreningsmedlem. Att dela avsnittet så att andra kan lyssna är den bästa belöningen du kan ge.

Magnus Berglund
magnus @ mangeberglund.se

 

 

S01E12 Aktivering (Del 1)

Lyssna i iTunes HÄR!

I det tolfte avsnittet av Sponsringspodden pratar jag, Magnus Berglund, generellt om aktivering – något som många menar är det viktigaste av allt inom sponsring. Med aktivering menar jag hur man använder sponsoravtalet och hur man samarbetar med rättighetsinnehavaren.

Dessutom återknyter jag till ARENA-modellen och pratar om olika aktiveringsbudgetar.

Gillar du avsnittet? Dela det gärna på Facebook eller Twitter och spela sedan upp det för en vän, kollega eller föreningsmedlem. Att dela avsnittet så att andra kan lyssna är den bästa belöningen du kan ge.

Magnus Berglund
magnus @ mangeberglund.se

 

 

S01E11 Olika sponsorrättigheter

Lyssna i iTunes HÄR!

I det elfte avsnittet av Sponsringspodden pratar jag, Magnus Berglund, om olika typer av sponsorrättigheter. Att dela in rättigheter i olika grupperingar har flera syften, bland annat att visa på bredden som sponsring har.

Dessutom får du inledningen på en modell att själv använda till dina sponsorskap/rättigheter.

Gillar du avsnittet? Dela det gärna på Facebook eller Twitter och spela sedan upp det för en vän, kollega eller föreningsmedlem. Att dela avsnittet så att andra kan lyssna är den bästa belöningen du kan ge.

Magnus Berglund
magnus @ mangeberglund.se

 

 

Länk

Lyssna i iTunes HÄR!

I det tionde avsnittet av Sponsringspodden pratar jag, Magnus Berglund, ännu mer om hur man får sponsorer. Alltså hur man praktisk går tillväga och hur man bör tänka för att öka sina chanser när man som rättighetsinnehavare kontaktar företag.

Dessutom ett erkännande om att sponsring är svårt, men samtidigt förbaskat roligt!

Gillar du avsnittet? Dela det gärna på Facebook eller Twitter och spela sedan upp det för en vän, kollega eller föreningsmedlem. Att dela avsnittet så att andra kan lyssna är den bästa belöningen du kan ge.

Magnus Berglund
magnus @ mangeberglund.se

 

 

Länk

Lyssna i iTunes HÄR!

I det nionde avsnittet av Sponsringspodden pratar jag, Magnus Berglund, om hur man får sponsorer. Tre enkla steg från att göra en lista på företag att kontakta till att sätta sig i ett första möte.

Dessutom en repetition av det där med att association, målgrupp och tidsaspekten bör matcha. Allt blir så mycket enklare då.

Gillar du avsnittet? Dela det gärna på Facebook eller Twitter och spela sedan upp det för en vän, kollega eller föreningsmedlem. Att dela avsnittet så att andra kan lyssna är den bästa belöningen du kan ge.

Magnus Berglund
magnus @ mangeberglund.se

 

 

Länk

Lyssna i iTunes HÄR!

I det åttonde avsnittet av Sponsringspodden pratar jag, Magnus Berglund, om sponsorstrukturer. Det blir en rad utläggningar och förklaringar om vad som menas med ”sponsorstruktur” plus en del tips och råd om hur man kan tänka när man skapar sin egen struktur.

Dessutom annat löst snack. Avsnittet blev ju långt, men det bjuder jag på.

Gillar du avsnittet? Dela det gärna på Facebook eller Twitter och spela sedan upp det för en vän, kollega eller föreningsmedlem. Att dela avsnittet så att andra kan lyssna är den bästa belöningen du kan ge.

Magnus Berglund
magnus @ mangeberglund.se

Länk

Lyssna i iTunes HÄR!

I det sjunde avsnittet av Sponsringspodden pratar jag, Magnus Berglund, om olika typer av sponsorer. Bland annat handlar det om hur jag ser på skillnaden mellan att vara ”sponsor”, ”partner” och ”leverantör”.

Dessutom en del sidospår. Förstås.

Gillar du avsnittet? Dela det gärna på Facebook eller Twitter och spela sedan upp det för en vän, kollega eller föreningsmedlem. Att dela avsnittet så att andra kan lyssna är den bästa belöningen du kan ge.

Magnus Berglund
magnus @ mangeberglund.se

Länk

I det sjätte avsnittet av Sponsringspodden pratar jag, Magnus Berglund, om olika typer av målsättningar. Att sätta mål för sin sponsring är något som gynnar både sponsorn och rättighetsinnehavaren, inte bara sponsorn.

Dessutom ger jag ”facit” i hur målsättning går till. Easy as pie!

Gillar du avsnittet? Dela det gärna på Facebook eller Twitter och spela sedan upp det för en vän, kollega eller föreningsmedlem. Att dela avsnittet så att andra kan lyssna är den bästa belöningen du kan ge.

Magnus Berglund
magnus @ mangeberglund.se

Länk

I det femte avsnittet av Sponsringspodden pratar jag, Magnus Berglund, en gång till om hur man väljer ”rätt” rättighet att sponsra. Fokus den här gången, till skillnad från det förra avsnittet, är att fokus är på rättigheters tidsperiod och målgrupp.

Gillar du avsnittet? Dela det gärna på Facebook eller Twitter och spela sedan upp det för en vän, kollega eller föreningsmedlem. Att dela avsnittet så att andra kan lyssna är den bästa belöningen du kan ge.

Magnus Berglund
magnus @ mangeberglund.se

Länk

I det fjärde avsnittet av Sponsringspodden pratar jag, Magnus Berglund, om hur man väljer ”rätt” rättighet att sponsra. Fokus är på det vi kallar för ”associationer” – med andra ord: vad man förknippar med något.

Dessutom slår jag ett slag för att det ska sponsras fler kattutställningar i Sverige. Lyssna, så får du höra hela storyn…

Gillar du avsnittet? Dela det gärna på Facebook eller Twitter och spela sedan upp det för en vän, kollega eller föreningsmedlem. Att dela avsnittet så att andra kan lyssna är den bästa belöningen du kan ge.

Magnus Berglund
magnus @ mangeberglund.se

Länk

I det tredje avsnittet av Sponsringspodden pratar jag, Magnus Berglund, om vad branschexklusivitet är, varför det är bra och varför det inte alltid är nödvändigt.

Dessutom går jag in kort på hur branschexklusivitet prissätts. Och allting på bara 4 minuter.

Gillar du avsnittet? Dela det gärna på Facebook eller Twitter och spela sedan upp det för en vän, kollega eller föreningsmedlem. Att dela avsnittet så att andra kan lyssna är den bästa belöningen du kan ge.

Magnus Berglund
magnus @ mangeberglund.se

Länk

I det andra avsnittet av Sponsringspodden pratar jag, Magnus Berglund, om vad en ”rättighetsinnehavare”, ”sponsor” och ”sponsringsrådgivare är”. Det här är uttryck som dels är bra att känna till nu, men kanske framförallt grundläggande att ha med sig till de kommande avsnitten.

Dessutom nämner jag något som jag tycker är en vanlig missuppfattning – att sponsor och rättighetsinnehavare skulle vara motpoler till varandra. Nej, så är det inte. Lyssna så förstår du vad jag menar.

I nästa avsnitt kommer jag prata om vad ”branschexklusivitet” är. Plus något sidospor som jag just nu inte vet vad det kommer bli, förstås.

Gillar du avsnittet? Dela det gärna på Facebook eller Twitter och spela sedan upp det för en vän, kollega eller föreningsmedlem. Att dela avsnittet så att andra kan lyssna är den bästa belöningen du kan ge.

Magnus Berglund
magnus @ mangeberglund.se

Länk

I det första avsnittet av Sponsringspodden pratar jag, Magnus Berglund, om vad sponsring är. Det blir en någorlunda begriplig förklaring på vad sponsring handlar om, både från företags- och föreningsperspektivet.

Dessutom snubblar jag in på den ständiga jämförelsen mellan sponsring och TV-reklam. Och det vill ni inte missa.

I nästa avsnitt kommer jag prata om vad en ”rättighetsinnehavare” respektive ”sponsor” är. Plus en massa annat, förstås.

Gillar du avsnittet? Dela det gärna på Facebook eller Twitter och spela sedan upp det för en vän, kollega eller föreningsmedlem. Att dela avsnittet så att andra kan lyssna är den bästa belöningen du kan ge.

Magnus Berglund
magnus @ mangeberglund.se

Välkommen till Sponsringspodden!

Från och med den 1 december öppnar jag, Magnus Berglund, en lucka om dagen i en julkalender om sponsring. Varje dag fram till och med julafton ger jag sponsringstips, berättar om uttryck och förklarar något som gör det lite roligare att arbeta med sponsring. Det är min julklapp till dig, din förening, din idrott, ditt evenemang, ditt företag, din reklambyrå och till dig som ideellt engagerad. Har jag missat någon så betyder det inte du är glömd – ni är bara väldigt många.

Upplägget är gjort så att även de som aldrig tidigare arbetat med sponsring kan lyssna; grunderna förklaras, sätts i olika sammanhang och därefter kommer fler och fler praktiska tips. Teori i all ära men är det inte konkret blir det inte heller verklighet. Och det måste vara begripligt.

Varje avsnitt är upp till 3 minuter kort, vilket gör att alla har tid att lyssna. (UPPDATERING: Den där tidsgränsen var ju bara att glömma, men max 5 minuter får väl anses vara kort nog?)

Sponsringspodden kommer beröra konsten att välja ”rätt” område att sponsra, tips på hur man kan aktivera sitt sponsorskap, hur det går till när man mäter effekterna av sin sponsring samt redogörelser för bland annat branschexklusivitet, olika sponsorstrukturer, namnsponsring och mycket, mycket mer.

Syftet är att inspirera till att testa på, eller utveckla, sitt arbete med sponsring.

Årets julkalender är alltså en sponsringsskola i 24 delar. Alla avsnitt publiceras här på sponsringspodden.se.

mange copy blank